Bezúdržbové drevo je naším svetom, avšak náš svet sa netočí len okolo WPC materiálu

Existuje mnoho druhov materiálov, názorov a dodávateľov. Bohužiaľ, sú na trhu aj v kvalite, ktorá podnecuje unáhlené rozhodnutia, prípadne názory. Dnes už nie je problém nájsť dodávateľa, ako nájsť zodpovednosť a kvalitu. Preto sme sa zároveň pri vzniku spoločnosti rozhodli nájsť kvalitného výrobcu a odfiltrovať tých nekvalitných zameraním sa na oblasti, kde to samotný trh zaručuje. Tak je to napr. na vybraných zahraničných trhoch, kde sme s ústretovými výrobcami nadviazali nielen nadštandardné vzťahy, ale aj exkluzivitu. Cieľom však je spolu s materiálom ponúknuť ďalšie služby a zároveň podporiť pozitívny trend na našom trhu, spájanie spoločností a spoluprácu. Za vytvorením spoločnosti a myšlienky je množstvo práce, výdrže a sebaobety.

Kompetentnosť, rozhľad a kreativita vytvárajú partnerstvá

Na úvod spomeňme niečo o myšlienke ECOWPC. Ako už bolo spomenuté, nie je za ňou len materiál, ale aj niečo navyše. Začnime tým, čo ECOWPC nie je. Nie sme len pasívna distribučná spoločnosť či predajca. Aktívne sa zapájame do obchodovania a marketingu našich klientov, a navyše im poskytujeme pridanú hodnotu vo forme atraktívnych služieb, ktoré zjednodušujú pracovné procesy našich odberateľov a šetria ich ďalšie náklady.
Podrobnejšie informácie sú tiež uvedené v našom katalógu tovaru.

V prípade, že vykonávate, alebo pripravujete aktivity v oblasti projektovania, dodávky a montáže terás, podláh, obkladov, plotov máme pre Vás pripravené zaujímavé možnosti spolupráce

Ako náš odberateľ využite atraktívne výhody:

  • Ceny a kvalita tovaru, ktoré zaručia konkurencieschopnosť
  • systém zliav a bonusov
  • využite formu franchisingu* od nás a profitujte
  • využívajte našu marketingovú podporu a ušetrite svoj čas a náklady
  • využívajte naše bezplatné služby (časová objednávka, sklad, dodanie objednávky) a buďte úplne voľný, venujte čas tomu, čo Vás skutočne zaujíma
  • v prípade akejkoľvek spolupráce neinvestujete žiadne finančné prostriedky
Postačí, ak nás oslovíte osobne, telefonicky, alebo písomne.

* Je ním chápaná spolupráca medzi nezávislými podnikateľmi – poskytovateľom franchisingu (franchisorom) a odberateľom franchisingu (franchisantom). Európsky etický kódex franchisingu definuje franchising ako systém marketingu produktov, služieb a technológií, založených na tesnej a stálej spolupráci medzi právne a finančne odlišnými podnikmi.
Sklad tovaru je umiestnený na strednom Slovensku, odkiaľ je ľahko dostupný do všetkých oblastí. Ak si to klient vyžiada, bude zároveň jeho dielo alebo služba zahrnutá do nášho marketingového programu. Pre sprostredkovanie požiadaviek od klientov, teda spolupracujúcim spoločnostiam, montážnikom, projektantom a architektom. Sme otvorení ďalšej kreatívnej spolupráci s ľuďmi, ktorí chcú posúvať a podporovať túto myšlienku.

Náš náskok sa stáva náskokom našich klientov!

Neustále sa snažíme pre klientov rozširovať a vylepšovať naše doplnkové služby o niečo nové a zaujímavé. Rovnako sa snažíme myšlienku ECOWPC, podporovať a spájať, posúvať do ďalších oblastí. Podporovať kreativitu a projekty aj začínajúcich podnikateľov, projektantov, architektov, a tým vytvárať zaujímavé kontakty a spoločenstvo. Pomáha nám pritom kontakt so zákazníkmi, verejné prezentácie a kreativita, z ktorých spätnú väzbu prípadným záujemcom tiež posúvame. Napríklad prezentácia myšlienky ECOWPC pre cescape (stredoeurópske startup centrum).

Myšlienka tiež zahŕňa, že všetky efektívne interné postupy korporátnych spoločností je možné posunúť aj na verejný sektor. S cieľom podporiť pozitívny trend na našom podnikateľskom trhu, ktorý ho v súčasnosti určite potrebuje. Všetko v rámci myšlienky ECOWPC, ak je to, samozrejme, možné, bezplatne. Ako príklad uvediem využitie marketingu na sprostredkovanie pracovných príležitostí od našich klientov a pomocou množstva iných ďalších možností. Rozhodli sme sa pre nový trend z úspešných oblastí v zahraničí. Ísť touto cestou a byť v niečom iný, pozitívny – „posunúť tú kvapku v mori“.